1. Forum VietMBA đã được nâng cấp lên version mới. Mọi thông tin, báo lỗi và góp ý xin vui lòng post tại topic ⚠ Thông báo nâng cấp forum và danh sách các vấn đề phát sinh.

Trophies Awarded to long.vu

 1. 2
  Awarded: Apr 4, 2017

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 2. 10
  Awarded: Mar 31, 2017

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 5
  Awarded: Mar 31, 2017

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 1
  Awarded: Mar 31, 2017

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.